allergic reaction to sex toy,sex toy vibratoir,subreddit for wallmounted dildos